prąd

Jak działają stacje transformatorowe?

Stacje transformatorowe służą do rozdzielania energii elektrycznej na różne rodzaje napięć (wyższe, niższe). Wyposażone są w transformatory, których zadaniem jest zmiana napięcia.

prądW skład takiej stacji wchodzi wspomniany wcześniej transformator, rozdzielnice średniego napięcia a także rozdzielnice niskiego napięcia. Najczęściej występującymi trafostacjami zajmują się zmienianiem średniego napięcia na niskie. Oznacza się je jako SN/nn. Jest to bardzo często ostatnie ogniwo łańcucha dostaw energii elektrycznej płynącej z elektrowni do klienta, którym jesteśmy także my sami. Za zasilanie stacji transformatorowej odpowiada linia napowietrzna zwana również słupkową ale może to być także linia kablowa. Inna nazwa stacji transformatorowej to także stacja elektroenergetyczna. Wyróżniamy kilka rodzajów stacji transformatorowych. Możemy je podzielić biorąc pod uwagę kilka kryteriów (takich jak miejsce ich montażu oraz sposób montażu) na: stacje słupowe (umieszczone na słupach, zwane również napowietrzne), wnętrzowe, kontenerowe (zwane również małogabarytowymi, mogą to być stacje zarówno miejskie jak i wolnostojące), ostatnim natomiast typem są stacje mobilne, które możemy przewozić z miejsca na miejsce. Stacjami transformatorowymi można sterować zarówno przy samej stacji (za pomocą przełączników zamontowanych w stacji czy też przez złącze diagnostyczne) jak i przy użyciu urządzeń zdalnych takich jak pulpity sterownicze. Mogą być one zamontowane w jakimś budynku w pobliżu kilku stacji transformatorowych i służyć do zdalnej zmiany parametrów płynącego przez te stacje prądu. Pulpity sterownicze są zazwyczaj sporych rozmiarów, pulpit przeznaczony do kontrolowania większej ilości urządzeń może zajmować nawet większą część sporego pomieszczenia. Podsumowując, stacje transformatorowe to nieodłączny element krajobrazu wszystkich miast. Są to urządzenia bez których byłby wielki problem z przekazywaniem energii elektrycznej. Są one potrzebne do jej prawidłowego przesyłania.