wywóz gruzu Poznań

Gruzy w Wilczym Szańcu oraz wywóz gruzu Poznań

Wilczy Szaniec był miejscem gdzie w latrach od tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego do tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego znajdowała się główna kwatera Hitlera. Przeniósł się on tam, gdyż chciał być bliżej Frontu Wschodniego.

Nieznany wywóz gruzu Poznań

wywóz gruzu PoznańWilczy Szaniec był pełen wielu schronów, jak i bunkrów. Poza tym posiadał także wiele budynków, w których musieli się pomieścić wszyscy pracownicy Hitlera. Teren ten był bardzo dobrze strzeżony. Jednak już dwudziestego lipca tysiąc dziewięć set czterdziestego czwartego została przeprowadzony zamach na fuhrera. Po wybuchu został zniszczony jeden z budynków. Jednak, gdy Front Wschodni zbliżał się coraz bardziej do Prus Wschodnich, Hitler uciekł ze swojego bunkra. Gdy Armia Czerwona wkroczyła do Wilczego Szańca, został wydany rozkaz wysadzenia obiektów. Tych wyburzeń dokonała saperzy z Grupy Korpusu generała Eduarda Hausera. Wyburzenie to nastąpiło w nocy z dwudziestego czwartego na dwudziestego piątego stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku. Schrony były tak zbudowane, że aby je wysadzić potrzebne było nawet kilka ton trotylu lub melinitu. Podczas wyburzania powstała bardzo duża ilość gruzu. Początkowo Armia Czerwona stawiała na wywóz gruzu do Poznania. Wywóz gruzu Poznań i cennik tej usługi był nie znany nikomu. Odbiór gruzu z Wilczego Szańca w końcu się skończył, a na miejscu i tak pozostała duża ilość gruzu, jak i nie zniszczonych bunkrów.

Aby teren był ogólnodostępny, potrzebne było bardzo dokładne rozminowanie terenu. Mimo, to zdarzały się wypadki z udziałem ludności cywilnej. Obecnie w Wilczym Szańcu znajduje się muzeum, które każdy może odwiedzić. 

Nowoczesna usługa wywozu gruzu – Gruzik Poznań