makiety architektoniczne

Bitwa na Łuku Kurskim a makiety architektoniczne

Makiety są elementami, z których nie tylko korzysta się podczas budowy nowych obiektów. Czasem takie makiety także są wykorzystywane podczas działań wojennych, aby zobrazować położenie wojsk, bunkrów oraz innych przeszkód.

Nietypowo wykorzystane makiety architektoniczne

makiety architektoniczneTakże podczas największej bity pancernej korzystano z makiety architektonicznej. Oczywiście chodzi tu o Bitwę na Łuku Kurskim, która odbyła się między piątym a dwudziestym trzecim sierpnia tysiąc dziewięciuset czterdziestego trzeciego roku. Aby dowódczy lepiej mogli sobie zobrazować co się dzieje na froncie, gdyż siedzieli sobie w bezpiecznym miejscu, to takie makiety były na pewno dobrym zobrazowaniem pola bitwy. Na takiej makiecie można było znaleźć modele domów, drzew, jak i żołnierzy oraz w przypadku tej bitwy modele czołgów. Po stronie trzeciej Rzeszy walczyła Grupa Armii „ Środek”, którą dowodził feldmarszałek Gunter von Kluge oraz Grupa Armii „Południe”, którą natomiast dowodził Erich von Manstein. Po stronie Związku Radzieckiego walczyły trzy fronty: Front Centralny, Front Woroneski oraz Front Stepowy. Frontem Centralnym dowodził Konstanty Rokossowski, Frontem Woroneski – Nikołaj Watiuna Frontem Stepowym – Iwan Koniew. Oprócz wielu czołgów, podczas tej bitwy także brało udział lotnictwo obu stron. To ono bombardowało z góry plac bitwy. W tej bitwie był tylko jeden zwycięstwa – ZSRR czyli Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich.

Przez tak duże ilości piechoty, czołgów oraz lotnictwa stosowanie makiet przez dowódców było konieczne. Pomagało zobrazować, to co się dzieje na ogromnym obszarze bitwy, jednak nawet takie działania i makiety nie pozwoliły Trzeciej Rzeszy na wygranie.