kadry

Zewnętrzne usługi rachunkowe w firmie

Relacje pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym, które ten przedsiębiorca wybrał, określają, jak przebiega współpraca i co można dzięki niej osiągnąć w przyszłości. Ważne jest także to, żeby przedsiębiorca miał świadomość, że właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych zasługuje na docenienie. Niestety o tym, jak istotne są pewne czynności, zaczynamy dostrzegać, gdy przestają one być wykonywane właściwie.

kadryTak jak we wstępnie zauważyliśmy, księgowość jest takim tematem, w którym zdarza się, że nie dostrzega się pracy, jaką ktoś dla nas wykonuje. Powodów tej sytuacji może być kilka. Gdy przedsiębiorca jedynie dostarcza pewne dokumenty do swojego biuro rachunkowe, a odbiera inne, prowadzenia ksiąg rachunkowych może wydać się łatwą czynnością. Pewnie nigdy nie próbował robić tego sam, albo zapomniał już, z jakimi trudnościami wiązało się to zadanie. Właściwie przeprowadzona obsługa kadrowa może wiązać się z niemałymi opłatami, ale uzasadnieniem jest to, że bywa czasochłonne. Fałszywe przeświadczenie o pracy księgowego wynika z tego, że nie widzimy, gdy ją wykonuje. Z tego powodu biuro rachunkowe i jego prowadzenie wydaje się maszynką do robienia pieniędzy. Oczywiście, przekonanie o rentowności takiego interesu nie wzięło się znikąd. Zysk, jaki biuro handlowe może uzyskać poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługę kadrową, wynika ze zdobytej wiedzy i doświadczenia, włożonej pracy oraz poświęconego czasu.
Idealną sytuacją jest ta, gdy zarówno przedsiębiorca, jak i biuro podatkowe są świadomi tego, że współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.

Istnieje wiele niewłaściwych postaw przyjmowanych przez biznesmenów i księgowych. Ktoś, kto zajmuje się obsługą kadrową na zlecenie, musi pamiętać o tym, że przedsiębiorca podjął wiele decyzji by znaleźć się w miejscu, w którym jest. Ten zaś nie może zapomnieć, że dzięki temu, iż zapewnione ma prowadzenie ksiąg rachunkowych może skupić się na innych czynnościach.