Zastosowania kompensatorów tkaninowych

Omawiane części konstrukcyjne to elastyczne elementy stosowane w rurociągach dystrybucyjnych i kanałach, najczęściej spełniające funkcję złączy konstrukcyjnych. Można je spotkać wszędzie tam, gdzie transportowane lub odprowadzane są potencjalnie niebezpieczne gazy lub mieszaniny gazów, w tym spaliny, oraz gazy kwaśne i alkaliczne.

Zaletą kompensatorów tkaninowych jest ich elastyczność

Kompensatory tkaninoweGłówną zaletą jest ich zdolność do absorbowania dowolnych wielowymiarowych drgań sąsiednich rur ze względu na dużą elastyczność i stosunkowo niewielką siłę przeciwdziałającą. Elastyczność kompensatorów pozwala na budowanie prostych instalacji rurociągowych, a ta druga jakość pozwala na opracowanie ekonomicznych rozwiązań technicznych dla stałych punktów konstrukcji rurociągów. Oznacza to wiele korzyści dla projektantów sieci rurociągowych. Kompensatory tkaninowe umożliwiają budowę mniej ciężkich i mniej skomplikowanych konstrukcji dla rurociągów dystrybucyjnych. Dzięki nim możliwa jest instalacja mniejszych stałych punktów konstrukcyjnych, podpór lub zawieszeń kanałów rurociągowych, przez co także potrzebna jest mniejsza masa i objętość materiałów budowlanych do transportu na plac budowy. Natomiast ze względu na to, że w produkcji kompensatorów tkaninowych stosowane są tylko miękkie materiały, wartość ich mechanicznej odporności na odkształcenia, w porównaniu z kompensatorami blach, może być praktycznie zaniedbana. 

Techniczne kompensatory tkaninowe okazują się skuteczne w w urządzeniach transportujących gazy w środowiskach o bardzo wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem w kanałach mających duże ruchy osiowe z często występującymi ruchami bocznymi i / lub kątowymi. W wyżej wymienionych zastosowaniach kompensatory tkaninowe dają lepsze wyniki niż kompensatory blachowe czy gumowe.