Utrzymanie rurociągów w czystości

 

Dzięki rurociągom dystrybuowane są różne media takie jak woda, gaz, nafta. Aby utrzymać odpowiednio wysoką jakość i czystość transportowanych rurociągiem materiałów niezbędne jest poddawanie ich procesowi czyszczenia i dezynfekcji. W naszych warunkach klimatycznych łatwo może dojść do rozszczelnienia systemów rur i skażenia transportowanego materiału. 

Metody oczyszczania rurociągów

czyszczenie rurociągówW instalacjach, które długofalowo nie były dezynfekowane i czyszczone często dochodzi do korozji biologicznej i wżerów dlatego tak ważne jest czyszczenie rurociągów. Rury to idealne środowisko dla rozwoju bakterii i mikroorganizmów. W celu ich oczyszczania stosuje się środki chemiczne. Są wśród nich dwutlenek chloru, podchloryn sodu, nadtlenek wodoru. Proces oczyszczania za pomocą podchlorynu powszechnie nazywany jest chlorowaniem. Chlor świetnie radzi sobie z bakteriami, im niższe jego pH tym jego skuteczność większa. Niestety niskie pH powoduje korozję a co za tym idzie skrócenie żywotności rur dlatego w wielu krajach odchodzi się od tego sposobu. Bezpieczniejszym jest dwutlenek chloru. Ma od większą skuteczność w niszczeniu bakterii a sam czas dezynfekcji jest krótszy. Najskuteczniejszą metodą jest czyszczenie za pomocą nadtlenku wodoru. Dezynfekowanie tym sposobem jest długotrwałe. W kontakcie z substancjami organicznymi rozpada się uwalniając tlen, który silnie dezynfekuje. Takie oczyszczania rurociągów jest nie tylko skuteczne ale też szybkie i bezpieczne dla instalacji.

Większość rurociągów w naszym kraju powstała w latach 60-80. Ich wymiana na nowe sieci przesyłowe jest bardzo kosztowna. Dlatego utrzymanie ich w dobrej kondycji jest niezmiernie ważne a to wiąże się z kolei z systematyczną dezynfekcją i czyszczeniem. Pamiętajmy, że im dłużej z tym zwlekamy tym zanieczyszczenia są trudniejsze do usunięcia.