Konopie indyjskie i włókniste jako źródła kannabinoidów

Konopie siewne w języku łacińskim nazywane są Cannabis sativa. Nawet w Polsce istnieją plantacje takich konopi i są one jak najbardziej zgodne z prawem. Są to konopie, które nie zawierają psychoaktywnego i uzależniającego związku, jakim jest THC.

Powstawanie CBD z prekursora CBGA (kwasu kannabigerolowego)

olejek cbdTego typu konopie uprawia się na nasiona, z tych nasion później tworzone są olejki, które zawierają kannabinoidy. Konopie są w stanie wyprodukować całe spektrum związków organicznych – CBD i THC to tylko te związki, które występują w nich w zdecydowanie najwyższych stężeniach. Ogólnie konopie można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym są konopie indyjskie, które popularnie nazywane są marihuaną. W uprawie tych konopi dąży się do tego, by uzyskać jak najwyższe ilości THC ze szkodą dla innych związków organicznych. Drugim są konopie włókniste, w uprawie których dąży się do uzyskania jak największych ilości CBD. Dlatego olejek cbd nie jest w żaden sposób szkodliwy czy uzależniający. Nie należy mylić olejku CBD z marihuaną, która jest innym gatunkiem konopi. Jeśli chodzi o same kannabinoidy, to są one silnie związane z terpenoidami, a więc związkami pochodzenia naturalnego. Nie są one wytwarzane sztucznie – olej CBD może zostać wytworzony tylko przez konopie włókniste. Terpenoidy już od dawna odgrywają ogromną rolę nie tylko w kuchni (znajdują się w kurkumie, gorczycy i innych przyprawach), ale również w ziołolecznictwie.

THC oraz CBD mają tego samego prekursora – innymi słowy pochodzą z tego samego związku, jakim jest kwas kannabigerolowy (CBGA). Aby doszło do powstania CBD, musi zadziałać enzym, jakim jest syntaza CBGA. To ona przekształca prekursor CBDA w CBD. THC powstaje przez tworzenie wiązań eterowych oraz procesu dekarboksylacji. Są to dwa związki, które zasadniczo się od siebie różnią.